สำนักงานใหญ่

บริษัท แกรนด์ โกลบอล อินโนเทค จำกัด

อาคารวิสุทธานี  2991/22   ซอยลาดพร้าว 101/3    แขวงคลองจั่น   เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ

ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

โทร : 02 136 4098

เซ็นเตอร์ศูนย์จำหน่ายสินค้า จ.นครราชสีมา (โคราช)

โทร.06 2619 4968

ตัวแทนคลังสินค้าย่อย จ.ศรีษะเกษ

โทร. 08 7965 4247

ช่องทางการชำระเงิน

233-34335363-6

ธนาคารไทยพาณิชย์ | บัญชีออมทรัพย์
สาขาลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
ชื่อบัญชี : บริษัท แกรนด์ โกลบอล อินโนเทค จำกัด