โปรโมชั่นที่ 2

เมื่อ ซื้อ ZENTANA ดูแลสมองสายตา 1 กล่อง 30 เม็ด ราคา 1,990.- แถม
ฟรี ZENTANA ดูแลสมองสายตา ฟรี 1แผง 10 เม็ด

ปกติสามารถสะสมคะแนนสั่งซื้อ 1 กล่อง 100 PV
พิเศษช่วงโปรโมชั่น รับ 125 Pv พร้อม ปรับตำแน่ง Supervisor

*สิ้นสุด 30 เมษา 2563